TERMÉK GARANCIA

Garanciális feltételek:

A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglalt mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

A 72 órás cseregaranciával akkor élhet a Vásárló, ha a megrendelt alkatrész hibája a rendeltetésszerű használatot teljes egészében kizárja, ide nem értve , ha a vársárló a megrendelése során a gépjárműve adatait tévesen, vagy hiányosan adja meg és ezáltal a megvásárolt alkatrészt a Vásárló a gépkocsijához felhasználni nem tudja.

A garancia kizárólag gyártási és anyaghibákra visszavezethető meghibásodásokra terjed ki.

A garancia nem terjed ki a helytelen beszerelésből ill. használatból eredő meghibásodásokra.

Az alkatrészek jótállása kizárólag az adott alkatrészre vonatkozik, nem terjed ki a munkadíjra és egyéb költségekre.

Cégünk kizárólag új, garanciális termékeket értékesít, mely garancia a számla eredeti vagy másolati példányával érvényesíthető.

A termék meghibásodásából eredő bármely egyéb károkért felelősséget nem vállalunk.

A garanciális jog feltételei:

– Számla

– Szakszerviz vizsgálólap ill. véleményezés a hibás alkatrészről.

– A beszerelést végző szerviz számlája a beépítésről, valamint a beépítéshez kötelezően tartozó járulékos alkatrészek számlája ill. beépítés igazolása.

Lengéscsillapító esetén az ütközőbakok és porvédő gumik cseréje kötelező! Ennek elmulasztása esetén a garancia érvényét veszti.

A jótállást kizáró tényezők :

A garancialevélen, vagy a termék azonosító címkéin történő bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás illetve annak hiánya vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után.

Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a meghibásodás az alábbi okok miatt következik be:

-a normális üzemben kopó alkatrészek (akkumulátor, égõ, lámpa, biztosíték, fékbetét, féktárcsa, szűrők) nem rendellenes elhasználódására.

-nem rendeltetésszerű használatból eredő kár, amely lehet baleset, szerencsétlenség, helytelen tárolás, nem megfelelő üzemeltetés, rongálás, külső beavatkozás.

– bármilyen mechanikus sérülés miatt bekövetkezett károsodás.

– a külső okok (például baleset, ütődés, villámcsapás, áramingadozás) következtében bekövetkezett károkra.

-Illetéktelen szerviz, illetve magánszemély beavatkozása által okozott károsodás. A termékek szakszerűtlen kezelése a jótállás elvesztésével jár.

-Bárminemű kompatibilitási (adott környezetben nem működő, de egyébként nem hibás termék) hibáira a garancia nem vonatkozik, melyet a termékek gyártói is elhárítanak.

Az igények elbírálását a gyártó vagy az importőr végzi, ennek ideje 3 munkanap és 3 hét között ingadozik a termék gyártójától és jellegétől függően.

A pozitív elbírálás után a vevő igényének megfelelően a termék vásárláskori árát és a meghibásodással kapcsolatos szállítási költségeket visszatérítjük, vagy – ha erre van mód – a terméket azonosra, vagy azzal megegyező használati értékűre kicseréljük.

Amennyiben a fenti feltételeknek a vásárló eleget tett, a garancia a vásárlás helyén érvényesíthető.

A termék esetleges gyári hibája miatt ért kellemetlenségeikért a Tisztelt vásárlók megértését kérjük.